Een incassobureau nabij Veenendaal kan uitkomst bieden, als een debiteur van u na meerdere verzoeken nog steeds de openstaande factuur niet betaalt. U kunt dit met een gerust hart uitbesteden aan OpMaat Incasso. Als u zich weer richt op uw onderneming, bekommeren wij ons om de openstaande rekening. We gaan met uw debiteur in gesprek en proberen tot een oplossing te komen. Eén van de voordelen voor u is, dat wij wekelijks het voor u ontvangen geld afdragen. Zijn er betalingstermijnen overeengekomen, dan staat het geld dus sneller op uw rekening.

Werkwijze incassobureau nabij Veenendaal

Wanneer u OpMaat Incasso als uw incassobureau nabij Veenendaal inschakelt, benaderen wij uw debiteur proactief en persoonlijk. Uit de praktijk blijkt vaak, dat een persoonlijke benadering ervoor zorgt dat betaalafspraken die wij met uw debiteur maken, alsnog worden nagekomen. Is dit niet het geval, dan adviseren wij u ook wanneer het tijd is om het incassotraject op te starten.

Gerechtelijke stappen ondernemen

In het geval dat een debiteur na de minnelijke incasso nog steeds niet betaalt, kunnen we starten met de gerechtelijke incasso. Voordat het zover is, geven wij van te voren aan wat uw kostenrisico is bij een faillissement of bij geen verhaal. U weet dan precies waar u aan toe bent. U kunt OpMaat Incasso ook meerdere keren inschakelen, wanneer u vaker debiteuren hebt die niet betalen. Informeer dan naar ons jaarabonnement. Wij profiteren van een aantrekkelijke collectieve korting, die we met de gerechtsdeurwaarder zijn overeengekomen.

Transparantie is troef

U kunt het incassotraject dat wij voor u voeren op de voet volgen. U hoeft enkel op onze website in te loggen om uw incassozaak in te zien. Ook als u een nieuwe vordering heeft, kunt u deze simpelweg online bij ons aanmelden.

Debiteurenbeheer uitbesteden

Is de samenwerking met OpMaat Incasso u bevallen, dan kunt u ook een deel of uw hele debiteurenadministratie aan ons uitbesteden. We komen graag met u in gesprek om uw wensen ten aanzien van uw administratie met u te bespreken. Geen ondernemer is immers hetzelfde. Het resultaat is wel hetzelfde: een betere liquiditeit, door het terugdringen van de gemiddelde betalingstermijn en een vereenvoudigd werkproces.

© 2023 - Alle rechten voorbehouden - OpMaat Incasso